Elérhetőségek

Szentliszló Község Önkormányzata

Cím: 8893 Szentliszló,
Fő utca 9.
Telefon:
+36/30/217-6613
E-mail:
szentliszlo@freemail.hu


Szociális alapszolgáltatás


Falu- és tanyagondnok Szolgáltatásszentliszló
Falugondnok: Olasz Lászlóné
Telefon: +36-30-2123221

Szentliszló falugondnoki szolgálat a következő alapellátási feladatokat látja el:

a) szociális étkeztetés lebonyolítása,

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

c) gyógyszerkiváltás,

d) orvosi rendelésre, szakrendelésre szállítás,

e) polgármesterrel való egyeztetés alapján gyermekek szállítása,

f) helyi szociális szükségletek, szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat, a Hivatal és a lakosság között.

Ezeken túl – szabad kapacitása terhére – a falugondnok részt vesz:

a) a lakossági szolgáltatásokban (pl. fogyasztási cikkek beszerzése, háztartási gépek javíttatása, személyszállítás, ügyintézés stb.)

b) az önkormányzati feladatok ellátásában (pl.: árubeszerzés, közhasznú és közcélú munka irányítása, parkfenntartás stb.)

c) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítésében

Házi segítségnyújtás Szolgáltatás

Házi gondozó: Gyurkó Józsefné

Telefon: +36-93/373-175

A házi segítségnyújtás a szociális háló része. Szociális szolgáltatás, melyet az önkormányzatok társulásos formában biztosítanak.

A házi segítségnyújtás olyan szociális szolgáltatás, amely az elhagyatott, magányos, idős emberek számára saját otthonukban nyújt segítséget.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A segítségre szorulásnak sokféle oka lehet. A leggyakoribb gondozási - ápolási feladatok: fürdetés, pelenkázás - mosdatás - bőrápolás, öltöztetés, kiültetés, vérnyomás ellenőrzés, gyógyszerelés, étkeztetés biztosítása, vásárlás, sétáltatás, takarítás stb..

Étkeztetés

 A szociális étkeztetés lebonyolításában a településen működő falugondnoki szolgálat működik közre. 

Az étkeztetést a Pusztamagyaródi Óvoda Konyhájáról biztosítja a társulás.

Idősek nappali ellátása 

Gondozónők: Linferné Tokodi Anikó

                       Rákosné Géczi Anita

Telefon:+36-93/373-175

A Gondozási Központ Idősek Klubjában az idősek nappali ellátása által nyújtott szolgáltatás elemei:

tanácsadás, készségfejlesztés, háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás, esetkezelés, felügyelet, gondozás, közösségi fejlesztés, étkeztetés, mentális gondozás.

Személyközpontú, szükségorientált szolgáltatás, melyben kiemelt szerepet kapnak a prevenciót célzó tevékenységek.

Fizikai ellátás: saját ruhanemű mosása, személyi tisztálkodás, fürdési, hajápolási lehetőség. A gondozónők feladata a nappali ellátást igénybe vevőnek a szükséges mértékű segítség megadása.

Mentális gondozás: lelki sérülések gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése. Külön figyelmet kell fordítani az emberi kapcsolatok megerősítésére.

Egészségügyi ellátás: az ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a szükséges eü-i ellátáshoz időben való hozzájutásának biztosítása a feladat.

Szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítése.

Nyitvatartási rend: Hétfő-péntek 8.00-tól 16.00-ig

szentliszló
Vissza az előző oldalra!
Szentliszló Község Önkormányzata - Magyar