-

Elérhetőségek

Szentliszló Község Önkormányzata

Cím: 8893 Szentliszló,
Fő utca 9.
Telefon:
+36/30/217-6613
E-mail:
szentliszlo@freemail.hu


Szentliszló

Történelem

2019.04.09. 16:49Történelem

A falu már a 14. században létező település volt. Létezését azok az írásos források bizonyítják, melyek 1336-ban: Scenthwynchlou, 1332/37-ben: sancti Wencezlai alakban említik a községet. Ez az elnevezés eredetileg talán a falu akkori templomával, Szent Vencel tiszteletével lehetett kapcsolatos.1443-ban már Zenthvizió, 1552-ben Zenthlyzló, majd 1723-ban Szent Liszló formában találkozhatunk a község nevével. 

A 16. században jelentősebb településnek számító településen megemlítik az írások Gombos János és Wenthei Gáspár nevét, akik itt jobbágyportával rendelkeztek. A török támadások azonban gátat szabtak a további fejlődésnek. Az 1500-as évek derekán Kanizsáról kiinduló támadások áldozatává vált a falu illetve annak temploma is. A néphagyomány szerint amikor a falutól délre a dombtetőn álló templomot ágyúzták, harangja nagy robajjal lezuhant és forrást fakasztott.

Az 1600-as évek történéseiről a források hallgatnak, azonban a falu idővel újjáépült, benépesült. 1720-ban nemesi családok is lakták. Az e korból származó iratok a Tuboly, Léránth, Harmadás, Büki, Sabján, Szalai, Szakon, Lődri, Pál, Kerese, Szökrén, Bokán nevű lakosokat említenek meg. A további fejlődésre utalnak azok az adatok, melyek szerint 1778-ban 209, 1802-ben pedig már 293 fő volt a község lakóinak száma.

1902-ben a szájhagyomány szerint egy zsúpfedeles faházban egytantermes iskola is működött itt. Talpfái között akkora lyukak voltak, hogy a gyerekek azon ki-bebujkálhattak. Ennek helyén épült fel 1903-ban egy új iskolaépület téglából, cseréptetővel, melyben tanterem és tanítói lakás is helyet kapott.

1945-ben a Svastics-féle középbirtok 120 holdját a község 60 családja között osztották fel.

1951-ben gépállomás, majd az ezt követő évben postahivatal és telefon központ is létesült. Bevezették a villanyt; kultúrház, új tanítói lakás épült, így a régi iskolaépületben több tanterem létesülhetett. A meginduló autóbusz közlekedés a közeli városokba új távlatokat nyitott, megváltoztatta a településen élők munka és életkörülményeit.

1988-ban a falu lakosságának összefogásával felépült az új templom.

Napjainkban falu területe: 689 hektár, lakossága: 289 fő, a lakások száma: 139.


Vissza az előző oldalra!
Szentliszló Község Önkormányzata - Magyar