Összefogás az Alsó-Válicka és a Pinka völgyében

Zala megyei kistelepülések - Szentliszló, Pusztamagyaród, Bucsuta, Börzönce, Zalaszentbalázs, Bánokszentgyörgy, Várfölde, Oltárc, Borsfa - a Nyugat –Dunántúli régió a Letenyei és a Nagykanizsai kistérségének peremén elhelyezkedve, a fejlesztések tekintetében különösen hátrányos helyzetben vannak.
A települések közös jellemzője, hogy az EU csatlakozás utáni első tervezési időszak támogatásaiból csak nagyon kis mértékben vagy egyáltalán nem jutottak támogatáshoz.
Ennek okai a kistérségi centrumoktól való távolságban, a fejlesztési elképzelések hiányában, az elszigetelt kezdeményezésekben keresendők.

Interreg_ATHU

A probléma megoldásaként a kilenc település hosszú távú célokat tűzött ki maga elé az Ausztria - Magyarország Interreg IIIA - Közösségi Kezdeményezési Program, Összefogás az Alsó-Válicka és a Pinka völgyében című projektjében.

 • A hatásában szétforgácsolt egyedi pályázatok helyett nyitott, térségi egyeztetési folyamatban pontosított, integrált térségi és tematikus projektek kidolgozása.
 • Hátrányos helyzetű kistelepülések társadalmi, gazdasági, kulturális kapcsolatainak erősítése, közösségi fejlesztése, határon átnyúló kapcsolatok felvétele, partnerségi lehetőségek kihasználása.
 • A térség meglévő természeti adottságainak turisztikai célú hasznosítása, határon átnyúló kapcsolatok segítségével, európai normák alapján való alakítása.
 • Kapcsolatépítés, együttműködés egymással és a határ másik oldalán már színvonalasan működő turisztikai, idegenforgalmi kezdeményezésekkel.
 • A térség néphagyományaira, közös rendezvényeire és népi mesterségeire épülő idegenforgalom megalapozása.
 • A természeti értékek megóvása, a természeti környezet megőrzése.

A projekt konkrét célja: Az Alsó-Válicka menti községek és Bildein település határon átnyúló közösségi összefogása, kapcsolat-és közösségépítése a jövőben benyújtandó közös projektek szervezeti hátterének előkészítésére, célrendszerének, tevékenységeinek kidolgozására.

A projekt több tekintetben is indítóprojekt hatást ér el.

 • Új fenntartható együttműködési struktúrát épít ki
  • az egyes kistelepülések közt,
  • a települések társulása és a határ másik oldalán modellt szolgáltató partner közt.
 • A turizmuson, - egy lehetséges stratégiai területen - belüli közös projektfejlesztést segít elő.
 • Kibontakozási lehetőséget ad a nyilvános figyelem körén kívül eső kisfalvaknak.
 • A partnerek közös nyelvének megtalálására kialakuló közösség összefogottabb, cselekvőképesebb, így szélesebb körű fejlesztő hatást indukál.
 • Az elkészülő fejlesztési terv alap dokumentuma lesz annak a stratégiának, amelyből kiindulva a 2007-13 közötti időszakban benyújtandó területi együttműködésen, a lead-partner elven alapuló projektek megterveződhetnek, a pályázatok elkészülhetnek.
 • A partnerek gyakorlatban is felkészülnek a lead-partner elven működő projektlebonyolításra.