Interreg projekt eredmények

A projekt azért terveződött, mert sejthető volt, hogy a 2007-2013 közötti időszakban sok-sok olyan fejlesztési lehetőség lesz, ami az egyedül induló kistelepülések számára nem jelent majd esélyt, csak akkor, ha együtt indulnak.
A „összefogás” projekt azért íródott, hogy a közös fejlesztésekre való felkészülést szolgálja, sőt kimondottan a határon túli kapcsolatokra is koncentrált.
Nagy szükség van tehát arra, hogy a kis falvak gyakorolják az együttműködést.
A projekt azt vállalta fel, hogy lehetőséget biztosít a gyakorlásra. Gyakoroltuk az együttműködést a turizmusfejlesztés területén, mert ez egy kellemes téma és megvannak a feltételei.
A Chrome Kft. munkatársaiban jó szakembereket ismertünk meg. Elkészült a helyzetelemzés és azt mutatta ki, hogy bizony vannak itt lehetőségek, de csak az egész tájegységre, együtt tekintve. Egy-egy település nem tud annyit adni, hogy arra építeni lehessen, viszont ha a 9-10 települést tekintünk, akkor már van mit keresni.
A szakemberek azt is leírták, hogy kb. ki lesz az a célközönség, akiket meg lehet célozni.
Azt is leírták, hogy rövid távon a turizmussal való foglalkozás nem lesz a tájegység meghatározó gazdasági tevékenysége, de kedvezően befolyásolhatja az itt élők életminőségét.
Mi kellene ehhez?
Egy olyan szervezet, aminek keretein belül a kistelepülések együtt tudnak dolgozni a közös turizmusfejlesztés, vagy egyéb területek fejlesztése terén. (A szervezet megalakítását a projektbe is beterveztük, egy önkormányzati társulás megalakítását terveztük.) Megbízott szakembereink viszont azt javasolták, hogy alakuljon meg egy olyan egyesület, aminek az önkormányzatokon kívül tagja lehet magányszemély, vállalkozás, más civil szervezet, gazdálkodó szervezet, vagyis mindenki, akit a térség fejlesztése érdekében dolgozni szeretne.
A szervezet mellett szükség van egy olyan személy alkalmazására, aki a térség turisztikai menedzselésével foglalkozik.

A projekt eredményei a jövőt készítették elő.

• Elkészült a:
- a tájegység közös turizmussal kapcsolatos lehetőségeinek feltérképezése,
- a tájegység közös turisztikai fejlesztési terve,
- a tájegység településeire vonatkozó közös rendezvényszervezési terv,
- a közös rendezvényekre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány,
- a három legfontosabbnak ítélt intézkedési terület projektterve.

• Elkészült a tájegység közös internetes portálja
- a portál szerkesztésére aktivisták lettek kiképezve.

• Megalakult és bejegyzésre került a Válicka-völgy Turisztikai Közhasznú Egyesület.

• A települések aktivistái 20 órás pályázatírással kapcsolatos képzést végeztek el.