Szociális Földprogram indult a faluban

Az elmúlt évben másodszor nyújtott be eredményes pályázatot Szentliszló Község Önkormányzata Bucsuta községgel együtműködve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Szociális Földprogram kiegészítő alprogramára. A program célja a lakosság együttműködésével, tevékeny közreműködésével a műveletlen területek csökkentése, növénytermesztés, állattenyésztés növelése, a gyümülcsösök állapotának javítása saját felhasználásra. A programban állatorvosi segítséget, és szaktanácsadást biztosítunk, javul a lakosság önszerveződési képessége.
A programot a szociális alapellátásban dolgozók és a falugondnok bonyolítja. A településünk földrajzi fekvésére tekintettel a vetőmagokat, szaporító anyagokat együttesen beszerezzük, és a családoknak kiosztjuk, így megkönnyítjük a lakosság terheit, helyzetét.